ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਹਨ.

ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਅਣਵਰਤਿਆ, ਟੈਗਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Info@ttscientific.com. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਬਲ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Info@ttscientific.com.


ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.


ਅਪਵਾਦ / ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ
ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ, ਫੁੱਲ, ਜਾਂ ਪੌਦੇ), ਕਸਟਮ ਉਤਪਾਦ (ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ), ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ). ਅਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ, ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ.

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.


ਐਕਸਚੇਜ਼
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ wayੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋ.


ਰਿਫੰਡ
ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ.